Агростил ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с пестициди, торове, семена и консултанска дейност в областа на селското стопанство, търговия, извършване на механизирани услуги и сервизна дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, горива смазочни материали, производство на посадъчен и посевен материал, външно - търговска дейност - внос и износ, охранителна дейност, хотелиерство, производство и търговия със стоки за бита на гражданите и промишлени стоки, ресторантъорство и туризъм, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица в страната и чужбина, строителство, транспортна и спедиторска дейност, други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1