Агротераком ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Преработка и продажба на селскостопански продукти, търговско посредничество и представителство, инвеститорска дейност при сключване на договори с трети лица, външнотърговска дейност и изграждане на обекти в чужбина при спазване изискванията на закона, автосервиз и автомивка, пътна помощ, зареждане и експлоатация на пожарогасители, рекламна дейност, спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и продажба на хранителни продукти, оказионна и антикварна дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, търговия с лекарства (след получаването на разрешение), импресарска дейност, създаване и реализиране на художествени програми, ресторантьорска дейност, експлоатация на забавни и електронни игри, производство и продажба на безалкохолни напитки в страната и в чужбина, изработка и продажба на бижута и произведения на изкуството, незабранени със закон, бизнесконсултации, счетоводна дейност.Проектиране, строителство, ремонт, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на строителни материали и изделия, внос, износ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1