Агроелит 1 ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, сервизна и ремонтна дейност на селскостопанска и транспортна техника, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, складова, спедиционна, международна и вътрешна транспортна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски, търговски, външнотърговски, както и всякакви други сделки и услуги (след регистрация и съответно снабдяване с разрешително или лиценз, за които се изискват).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1