Аератор и сие ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба, никелиране, галванизация и обработване на медни тръби, производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство, бартерни сделки, превозна и всички видове транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска (без книгопечат), забавни и развлекателни игри (без хазарт), програмна, информационна, спортна, сервизна, преводаческа, фотографска, машинописна, плетаческа дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност, охрана на физически и юридически лица, фирми, организации и граждани, дружества, съдействие, както и подготовка на лица за квалифицирана защита, детективско бюро и издирвателна дейност (при спазване на законовия режим), производство, продажба и отдаване под наем на аудио- и видеозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1