Аргус ООД - Пирдоп
Област: София-окръг
Дейност: Производство на други мебели
Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, селскостопанско производство и реализация на продукцията у нас и в чужбина, промишленост, занаятчийски произведения, таксиметрова дейност, фотографски, копирни и машинописни услуги, спедиторска и туристическа дейност у нас и в чужбина, строителство, разкриване и разработване на търговски обекти, организация на забавни и развлекателни игри (без хазарт), програми, търгове, галерии, представителство на чужди фирми, представителна, посредническа и комисионна дейност, спонсорство и обучение, съдействие на чуждестранни, смесени и български фирми и юридически лица при осъществяване на стопанска дейност, подготовка на договори и документи при осъществяване на търговски операции по пласиране на стоки и услуги, интелектуални продукти и интелектуална собственост, инвестиции в страната и извън нея, счетоводни и маркетингови консултации, нови производства.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1