Аква Пласт ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Предмет на дейност: Производство на тръби от нdре, рр-r, реx и други полимерни материали; научно-изследователска и проектантска дейности; изграждане на водопроводни, газификационни и напоителни системи; строително ремонтна дейност; вътрешна и външна търговия на едро и дребно с разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид; рециклиране на вторични полимерни материали; търговско агентство и представителство на чуждестранни фирми в българия и местни лица в чужбина; производство на разрешена продукция; производство, изкупуване, преработка и реализация на разрешена селскостопанска продукция; търговия с петрол и петролни продукти /след надл. разрешение/; транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност; рекламна, импресарска, издателска /без книгопечат/, продуцентска, маркетингова, лизингова дейности; посредничество при инвестиционни решения, приватизационни сделки, консултантски услуги, доверително управление на активи, поръчителство на български и чуждестранни фл и юл; други стопанки дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1