А. Моллов ЕООД - Оризари - Пд
Област: Пловдив
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност, импорт-експорт, търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, транспортна дейност, превозни, спедиционни, комисионни и складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, консултантска дейност в областта на строителството, строителните инвестиции и инвестиционната политика, организиране на маркетингови проучвания и извършване на търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени със закон, извършване на всякаква дейност и услуги, за които се изисква лиценз (след съответно издаване на лиценз), извършване на всякаква дейност и услуги, разрешени от действащото законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1