Аква терм ООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Строителна дейност и проектиране, търговия с всякакъв вид стоки, производство и разпространение на компютърни програми, софтуер и хардуер, антикварна, комисионна дейност, лизинг, сключване на бартерни сделки, откриване на фирмени магазини, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа, предприемаческа и инвестиционна дейност, транспортна дейност - превоз на пътници и товари, обмяна на валута, коопериране и съвместни дейности с други фирми - местни и чуждестранни, и физически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1