Ангелов одитинг ООД - Лом
Област: Монтана
Дейност: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети на предприятия; финансово - счетоводни анализи и експертизи; консултантски услуги в областта на счетоводството, данъци и инвестиции; внедряване на счетоводен софтуер; търговско представителство и всяка друга дейност незабранена от закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1