Анжела Лазова - Висота ЕТ - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Производство на кухненски мебели, без столове
Предмет на дейност: Търговия и сервиз на информационни и електронни технологии, програмни и технически средства и системи, контролно-измервателно и технологично-оборудване, транспортна и селскостопанска техника и електротехника, средства за автоматизация и механизация, машини и системи за производство и продажба на селскостопанска продукция, маркетинг, рекламна дейност/ без видео, кино и печат/, производство и продажба на стоки за бита-хранителни и нехранителни-произведени от фирмата и на други фирми, хотелиерство, ресторантъорство, импресарски, туристически и информационни услуги, консултации и ноу-хау свързани с производство на фирмите, транспортна дейност с леки и товарни автомобили, оказионна търговия със стоки на бита, търговия с облекло тип бутик, парфюмерия, каозметика и антикварни предмети, външно-търговска дейност и бартерни сделки, търговско посредничество.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1