Арсов 90 ЕООД - Митровци
Област: Монтана
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: Изработване на детайли, възли и машини от метал, дърво и пластмаса и реализацията им; стругарски, шлосерски и дърводелски услуги; таксиметров превоз в страната и чужбина и автосервизно обслужване; дърводобив, преработка и търговия с дървен материал в страната и чужбина; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външно - икономическа дейност - внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона в страната и чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1