Алтек 2000 ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло
Предмет на дейност: търговски сделки в страната и в чужбина, внос-износ и покупка на всякакви стоки, незабранени със закон, производство и продажба на всякакви изделия от стъкло, комисионни, консигнационни и спедиционни сделки, както и сделки на търговско представителство и посредничество, продажба на цигари и алкохол (след снабдяване със съответното разрешение), всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, всякакви лицензирани дейности (след снабдяване със съответната лицензия от съответния орган).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1