Блек Сий Яхтинг ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Ремонт, чартиране, сервиз, поддръжка на яхти, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1