Неделя, 31.08.2014, 05:12
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

БСУ ЕАД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и експлоатация на учебно-административната сграда на Бургаския свободен университет, дейности за създаване на условия за обслужване на академичния състав и на дейността на университета, както и всякаква друга незабранена със закон дейност или за която не се изисква специален разрешителен режим.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.