Аварийна пожарна и екологична защита АД - Варна
Област: Варна
Дейност: Дейности по пожарна и аварийна безопасност
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, издателска дейност, маркетинг, проектантска, консултантска, производствена, ремонтна, сервизна дейност, дейност по пожарна и аварийна безопасност, строителна, снабдителска, транспортна дейност, екскурзоводска, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, счетоводна и консултантска дейност, пожаропрофилактична, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, дейности по инструктаж и обучение по пожарна и аварийна безопасност, противопожарно обследване на обекти, като всички дейности от предмета на дейност на дружеството, които са с особен лицензионен или регистрационен режим, ще бъдат упражнявани след лиценз.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1