Алфа Текс ЕООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Предмет на дейност: Производство и търговия с прежди и тъкани, търговска дейност в страната и вън от пределите й, както и свързаните с нея спомагателни дейности, строителство, прокарване и ремонт на инсталации, туризъм, в т. ч. и ловен туризъм (след снабдяване на нужните документи), производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, животни, гъби, диворастящи растения, пчели и пчелни продукти, транспортна дейност, производство на напитки, изграждане на ателиета за услуги, звуко- и видеозаписи, киносалони, импресарска дейност, школи за усвояване на знания, професионална подготовка, както и спортни школи, производство на стоки за бита, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1