Агросистем АД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и реализация на промишлени и стоки за бита и средства за производство, селскостопански произведения и хранителни продукти, търговия с всякакви стоки в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, внос и износ, покупко-продажба на недвижими имоти, селскостопанска техника, инвентар, оборудване и резервни части, строителство и продажба на готов строителен продукт, представителство (без процесуално) на български и чуждестранни фирми и граждани в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, предприемаческа и посредническа дейност, маркетинг, инженеринг, лизинг, транспортна дейност, търговия с моторни превозни средства и резервни части, битови услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, извършване на счетоводни услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1