Берил ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Проучване, разработване и експлоатация на кариери за строителни материали, търговски сделки (покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид), бартерна, реекспортна и оказионна търговия, внос-износ, продажба на стоки собствено производство и разкриване обекти за тяхната реализация: кафе, магазини, павилиони, цехове, складове, ресторанти и др., търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, валутни сделки, незабранени със закон, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и лицензионни сделки, стоков контрол, транспортни сделки и услуги - таксиметрови и превозни, вкл. международен превоз на хора и товари, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски, рекламни, програмни, информационни сделки и услуги и такива в сферата на битовото обслужване на фирми и граждани.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1