Адиан Миса ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество, производство и покупка на стоки с цел продажба, издателска дейност (след лиценз), комисионна и комунална дейност, сметосъбиране и сметопочистване, благоустройствена дейност и озеленяване, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, селскостопанска дейност, производство, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1