Събота, 6.02.2016, 22:05
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Нафт Ойл ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с горива и петролни продукти, търговска дейност в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, комисионна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, рекламна и издателска дейност, дейност на търговско представителство, посредничество, проектиране, строителство и ремонт на недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, транспортна дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване