Агрима ЕООД - Велинград
Област: Пазарджик
Дейност: Ресторанти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакъв вид стоки и изделия, внос и износ, производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, търговия с вино, спирт и спиртни напитки, производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия, търговия с горива и петролни продукти, таксиметрови услуги, хотелиерство, ресторантьорство и заведения за бързо хранене, туризъм, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, посредническа и комисионерска дейност, превозна дейност, международна, транспортна, превозваческа и спедиционна дейност, дърводобив, обработка на дървен материал, производство на изделия от дърво, външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, бартерни и компенсационни сделки, предприемачество, курсове за обучение, лизингова дейност, информационна дейност, маркетинг, отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, сделки с интелектуална собственост, сервизна дейност, ремонт, строителство и услуги на населението, всякаква дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1