Анимато - Амбулатория МЦСМП ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на :лабораторни и други изследвания, извършване на медицински дейности, манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида, домашния грижи и помощ за болни лекарства, превързочни материали, медицински пособия, извършване на експертизи на временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременостт и майченство, наблюдение, контрол и полагане на грижи и за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи във връзка с дейността си: насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, физиотерапевтични процедури, медицинска козметика, специализиран медицински транспорт, медицинска помощ при водоспасителна дейност

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1