Агро Груп ЕООД - Велики Преслав
Област: Шумен
Дейност: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни, керамични, порцеланови и други изделия, внос и износ, търговско представителство, посредничество и комисионерство, транспортна дейност, вкл. автобусни превози, хотелиерство и туризъм, производство и търговия със селскостопанска продукция и животновъдство, рекламна дейност, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, складова дейност и лизинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с автомобили, газови уредби и резервни части за тях, обработка и търговия с текстилни изделия, кожи и кожени изделия при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1