Авангард Инженеринг ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, инженерингова, маркетингова и рекламна дейност, интелектуални, консултантски, информационни и посреднически услуги, организиране на различни форми на обучение за придобиване на нови знания и повишаване на квалификацията, разработване, внедряване, производство и сервиз на електронни и електротехнически изделия и системи, програмни продукти и системи, извършване на превозни услуги със собствени и наети превозни средства, спедиционни сделки, производство и продажба на стоки от собствено производство, моделиерство и дизайн, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги, производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция, изкупуване и преработка на отпадъчни суровини, материали и апаратура.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1