3 С В ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност внос, износ, транспортна дейност, производство на стоки и услуги незабраняеми от закона с цел продажба, изкупуване на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и други с цел продажба и преработка; организиране на търговски пунктове и бази за изкупуване и съхраняване на вторични суровини; търговия с черни и цветни метали след надлежен лиценз от компетентните органи; реализация на проекти в областа на екологията, консултанска, програмно информационна дейност; всякакъв вид стопанска дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1