Авио отряд - Варна ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Въздушен транспорт без разписание
Продукти и услуги:
Официален представител на Robinson Helicopter Company за България
Предмет на дейност:  Вътрешно и външно-търговска дейност; авиационни услуги в страната и чужбина и всякакви такива след лиценз; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и външен международен туризъм; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; импресарска и рекламна дейност; издателска дейност; обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, търговия с горива и смазочни материали по надлежния ред.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1