Сара - Атанасови сие СД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Произдоство, преработка и реализация на селскостопанска продукция в суров и преработен вид, вътрешна и външна търговия - внос и износ на същата продукция, суровини, строителни и други материали, стоки и предмети за потребление, лек и товарен таксиметров превоз, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, търговско представителство и посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, комисионна търговия, производство и търговия на строителни материали и извършване на строителна дейност, организиране и провеждане на лотарии и томболи, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина, мотивационно обучение, квалификация и преквалификация на трудови кадри.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1