Балкан Пластик ООД - Долна махала - Пд
Област: Пловдив
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство на всички видове пластмасови изделия, всички видове найлонови и полиетиленови изделия, в т.ч. торбички, внос-износ на тези изделия, внос на всички машини за производството на пластмасови изделия, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, плодове и зеленчуци, дрехи и битова електроника, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство, посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, импресарска и туристическа дейност, внос-износ на стоки, свързани с предмета на дейност, търговия с коли и тютюневи изделия, инвестиране в тютюневата промишленост и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1