Арарат - 73 ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен, разработен или обработен вид в страната и извън нея, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност - внос, износ, реекспорт и всички други дейности, които не са забранени от закона и които ще се извършват в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1