Арайс - Пловдив ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство и търговия с обущарски и кожени изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност с всякакви комунално-битови услуги, ресторантьорска, хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз), производство и търговия със селскостопанска продукция, международни превози (след лиценз)

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1