Амичи ООД - Дупница
Област: Кюстендил
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Производство и търговия на селскостопанска и промишлена продукция търговска дейност на едро и дребно с всички незабранени от закона стоки в това число експорт, импорт и реекспорт, разкриване на заведения за обществено xранене, посредническа дейност, комисионна и лизингова дейност и услуги в страната и чужбина, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица, друга дейност, за която няма правно-нормативна забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1