Беко 3 ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на обувки
Предмет на дейност: Специализирана търговска дейност - производство и продажба на обувки и обувни изделия във всякаква форма и вид, търговия и реализация на промишлени и непромшлени стоки (хранителни и нехранителни), селскостопанска продукция (растителна и животинска), туристическа, рекламна, консултантска и сервизна дейност, експорт, импорт, реекспорт, обвързани и специфични външнотърговски операции, бартерни сделки, всякаква търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1