Бомеранг Слипер ЕООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Производство на други изделия от каучук
Предмет на дейност: Търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и др.) на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки и вещи (хранителни, промишлени, стоки за бита, суровини, нефтопродукти, оборудване за производство и др.) чрез магазини, павилиони, едрови складове и заведения за обществено хранене, внос и износ на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чуждестранни и наши фирми в страната и в чужбина, производство и реализация на селскостопански произведения - растителни и животински, в сурово и преработено състояние, производство на обувки, джапанки, чехли, сандалети, домашни пантофи, всякакви гумени ви пластмасови изделия, суровини за тях, производство на текстил и конфекция, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и съответните им спомагателни дейности, всякакви други дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1