Арт Фореста ЕООД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
Предмет на дейност: Производство на обувки, части, съставки и аксесоари на обувките, изработване на обувки - саи, и осъществяване на отделни фази от производството на обувки, производство на артикули от кожа, кожени изделия, чанти и др., модни дрехи, управление на магазини на дружеството, внос и износ, транспорт, депозит, приемане и сключване на договори с агенции, представителство, посредничество и търговия с посочените артикули, търговски, индустриални и финансови сделки с движими и недвижими имоти

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1