Авангардстрой АД - София
Област: София-град
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство и управление на недвижими имоти, търговско представителство и посреднически услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, транспортна дейност, комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т. ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), както и всички други търговски дейности, за които няма законова забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1