Авио Делта ООД - София
Област: София-град
Дейност: Въздушен транспорт
Предмет на дейност: Изпълнение на полети в страната и чужбина за превоз на пътници, товари и поща, извършване на специализирани авиационни работи като патрулиране и наблюдение, фотографиране, геофизични изследвания и картографиране, създаване на кадастър и геодезични измервания и други, ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства и гражданска самолетообслужваща техника, осъществяване на стопанска дейност по наземно обслужване на територията на летищата в рб, авиационно предприемачество, агентство и представителство, трансфер на технологии, инженерингова дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1