Аква парк ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и експлоатация на развлекателни, туристически и спортни обекти, както и инвестиране в такива, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни състезания и турнири в страната и в чужбина, предоставяне на спортни, информационни, превозни, рекламни и други видове услуги, хотелиерство, ресторантьорство, благоустройство и изграждане на инфраструктура за туризъм и спорт, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1