Винарна Поломие 1959 АД - Лом
Област: Монтана
Дейност: Производство на вина от грозде
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, придобиване на дялово участие в други дружества, изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, селскостопанска продукция, пепинерство, селски туризъм, транспортни и спедиторски услуги, както и всяка друга търговска дейност в страната и в чужбина, незабранена от закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1