Акрил ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други изделия от пластмаси
Продукти и услуги:
АКРИЛ ООД е регистрирана през 1996 г. и е специализирана в разработката и производството на самозаключващи се контролни пломби за нуждите на транспорта, промишлеността, метрологията и други.
Фирмата има голям иновационен потенциал и възможност за бързо внедряване на широка гама от висококачествени осигурителни пломби, удовлетворяващи и най-сложните изисквания на потребителите.
АКРИЛ е най-голямият доставчик на осигурителни пломби в България и е добре известен зад граница.
Предмет на дейност: Призвдство на пластмасови и метални автоматични пломби. Производство и търговия /вътрешна и външна/ с всякакви видове стоки, позволени от закона, рекламна дейност, транспортна дейност, представителство, посредничество, извършване на консултантски и всякакви други незабранени услуги, както и всякаква друга търговска дейност, която е в съответствие със закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1