Авиокомпания Хемус Ер ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Въздушен транспорт по разписание
Предмет на дейност: Международни и вътрешни авиационни превози, специализирани авиационни услуги в страната и в чужбина, превоз на пътници, багажи, товари, поща и багажи по международни и вътрешни редовни и чартърни линии и свързаните с тях дейности, организиране и осъществяване на редовни и чартърни линии за международен и вътрешен превоз на пътници и товари, поддръжка и ремонт на авиационна техника и оборудване, търговия със и поддръжка на авиационна техника, оборудване и авиационни транспортни средства, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, експлоатация на летищно наземно обслужване, туризъм, хотелиерство и кетеринг, рекламна и информационна дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1