Загора чорап АД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Производство на мъжки, дамски и всякакви други чорапи, производство на прежди за чорапи - единочка, двойка, пресукване и багрене на прежди, внос, търговия и отдаване под наем на машини, части и суровини за чорапната промишленост и производството на прежди, покупка, продажба, отдаване под наем, ипотекиране и извършване на разпоредителни действия с недвижимо имущество, покупка, внос и наемане от страната и чужбина на нови и употребявани машини, съоръжения и производствено оборудване, внос, износ, реекспорт и всякакви търговски операции в безмитните зони, предоставяне и ползване в страната и в чужбина на комисионни, представителни, дистрибуторски и агентски услуги, търговски операции с лицензи, патенти и търговски марки и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1