Загора чорап АД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Производство на мъжки, дамски и всякакви други чорапи, производство на прежди за чорапи - единочка, двойка, пресукване и багрене на прежди, внос, търговия и отдаване под наем на машини, части и суровини за чорапната промишленост и производството на прежди, покупка, продажба, отдаване под наем, ипотекиране и извършване на разпоредителни действия с недвижимо имущество, покупка, внос и наемане от страната и чужбина на нови и употребявани машини, съоръжения и производствено оборудване, внос, износ, реекспорт и всякакви търговски операции в безмитните зони, предоставяне и ползване в страната и в чужбина на комисионни, представителни, дистрибуторски и агентски услуги, търговски операции с лицензи, патенти и търговски марки и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1