Веда Консулт ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Продукти и услуги:
Организиране на обучение и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции,компютърните технилогии,менидмънта,предприемачеството.
Организиране и осъществяване на консултантска дейност в областта на различните видове обучение.Бизнес комуникации.Фирмено обучение.Търговия с компютърни конфигурации,модули,Интеренет,програмни продукти,сервиз и консултации.Посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина.
Предмет на дейност: Консултантска дейност и организиране на обучения и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции, компютърните технологии и мениджмънта и предприемачеството, посредническа дейност по наемане на работа.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1