А тест серт ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Консултантска и инженерингова дейност в областта на машиностроенето, металообработването, енергетиката, транспорта и строителството, извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина, изследване и изпитване на машиностроителни материали и на заварени съединения и конструкции, изготвени от тях, проектиране, изработване, изпитване и окачествяване на заварени, наварени, споени и други детайли и конструкции, проектиране на заваръчни и други процедури за обработване на машиностроителни материали, проектиране и изработване на машини, апарати, екипировка и системи за заваряване и други процеси за обработване, изследване и изпитване на материалите, обучение, квалификация, сертификация и атестиране на заваръчни и други кадри и процедури, представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, преводаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1