Петък, 29.04.2016, 00:27
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

А тест серт ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Консултантска и инженерингова дейност в областта на машиностроенето, металообработването, енергетиката, транспорта и строителството, извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина, изследване и изпитване на машиностроителни материали и на заварени съединения и конструкции, изготвени от тях, проектиране, изработване, изпитване и окачествяване на заварени, наварени, споени и други детайли и конструкции, проектиране на заваръчни и други процедури за обработване на машиностроителни материали, проектиране и изработване на машини, апарати, екипировка и системи за заваряване и други процеси за обработване, изследване и изпитване на материалите, обучение, квалификация, сертификация и атестиране на заваръчни и други кадри и процедури, представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, преводаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване