Агрипродукт ЕООД - Бяла Слатина
Област: Враца
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционна, комисионна, складова и лизингова дейност, външноикономическа, транспортна, рекламна, импресарска, програмна дейност, производство, реализация и търговия с всякаква селскостопанска продукция, семена и торове в страната и в чужбина, предоставяне на всякакви услуги на населението, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1