Ар Ди Еф - Акционерна общност АД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Производство на различни видове горива чрез преработка на органични отпадъци, строителство и експлоатация на произведени мощности за преработка на органични отпадъци в синтетични горива и други странични продукти, външно- и вътрешнотърговска дейност с минерални и синтетични горива, всякакви други нефтопродукти и техните производни, производство и пласмент на неутрални шлаки и други химически продукти, като странични продукти от преработка на органични отпадъци, строителство и експлоатация на бензиностанции и складови вместимости за съхраняване на течни и газообразни горива, разкриване на складови площи и магазинни мрежи, транспортна дейност във вътрешно и международно съобщение, стоков и качествен контрол върху горива, други нефтопродукти и техните производни, строително предприемачество, франчайз на търговска мрежа, сделки с ноу-хау и интелектуални продукти, търговско представителство и посредничество, фючърси, маркетинг и инженеринг, разработване на стратегии, бизнес прогнози (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1