Алдагот ООД - Костинброд
Област: София-окръг
Дейност: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Производство и търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, външноикономическа дейност, комисионерство, посредничество, представителство, предприемачество, агентство, консигнация, маркетингова, консултантска и рекламна дейност, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, транспорт и спедиция, наемане и лизинг на превозни средства от всякакъв вид, производство, преработка и търговия с месо и месни продукти, изграждане и експлоатация на търговски и производствени обекти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, проучване, проектиране, ноу-хау, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1