Ади Комерс ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Производство на битумни продукти . Хидроизолационни битумни мембрани , грундове , битумни емулсии . Битумни мембрани за покриви , основи на сгради , пътища ,КТП , мостове , цистерни за газ пропан бутан и др.
Сертификати и лицензи: ISO 9001:2000 , ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО БАИС

SALAMBO търговска марка на АДИ - КОМЕРС ЕООД присъства на Българския пазар 17 години с предмет на дейност производство и търговия с хидроизолационни битумни газопламъчни мембрани. е една от най-големите фирми в България произвеждащи битумни рулонни хидроизолационни мембрани. Произвеждаме всички видове SBS и APP полимерно-модифицирани битумни рулонни мембрани, Битумни керемиди - APP полимерно модифицирани, като за избора на най-подходящ за конкретния обект продукт, специалист на фирмата извършва оглед на място.
Предмет на дейност: производство на хидроизолационни материали, пакетиране на хидроизолационен битум, шевно, сладкарско производство, машинно и ръчно производство на плетени изделия, търговска дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност, издателска и разпространителска дейност на българска и чуждестранна литература, комисионерска дейност, таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили, спедиторска дейност, проектиране и строителство, автосервизна и автотенекеджийска дейност, туристическа дейност, търговска дейност със стопанска продукция, зърнени култури и с нефтени деривати и газ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска и инвеститорска дейност (за лицензните дейности - след издаване на съответния лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1