Аблена ЕООД - Плевен
Област: Плевен
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Продукти и услуги:
Постелъчно спално бельо.
Дамска конфекция.
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, внос и износ, производство и реализация на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, производство на спално бельо, транспортни и спедиторски услуги, външнотърговски и лизингови сделки, складова и комисионна дейност, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, туристическа и туроператорска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, сделки с недвижими имоти и с обекти на интелектуалната собственост, информационни и програмни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1