Булпласт ЕООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Производство на други изделия от пластмаси
Продукти и услуги:
производство на изделия от стъклопласт: лодки, катамарани, резервни части за автомобили, електро и мотокари, матрици, седалки за стадиони от негорими стъклопласти, пътни знаци и тръби и др.
Предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, внос, износ и реекспорт на стоки, сервизна дейност и гаранционно обслужване, производство на стоки за широко потребление, всякаква друга дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1