Виста къмпани ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Разработка и внедряване на системи за дистанционно обучение и на системи за електронно обучение, разработка и внедряване на Интернет базирани приложения, разработка на мултимедийни продукти, развойна и инженерингова дейност, обучение по софтуерни продукти и системи за дистанционно обучение, консултации по управление и стопанска дейност, управление на търговски сделки, културна дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова и рекламна дейност, консултантска дейност, както и всякакви други дейности, изрично незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1